MAŁE MIASTO WIELKA WYOBRAŹNIA

INTERAKTYWNA WEWNĘTRZNA SALA ZABAW DLA DZIECI

Administratorem Państwa danych osobowych jest Łukasz Rzeczkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Łukasz Rzeczkowski Małe Miasto Wielka Wyobraźnia z siedzibą w 31- 413 Kraków, ul. Wileńska 4 lok. 1U

Przetwarzam Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawa przetwarzania danych to realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony. Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane pytanie. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawa do: wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt

tel.: 796 446 681

Dane adresowe

Kraków, ul. Wileńska 4

Prosimy o wcześniejszą rezerwacje terminu. Informujemy na bieżąco na FB i IG o ewentualnych zmianach godzin otwarcia w razie imprezy urodzinowej lub rezerwacji Sali na Wyłączność.

Formularz kontaktowy

Mapa